Grundejer – med pligt til snerydning og glatførebekæmpelse – blev ikke erstatningsansvarlig for en lejers fald på gangareal

Skrevet af Jacob Carl
ForsidePrivatGrundejer – med pligt til snerydning og glatførebekæmpelse – blev ikke erstatningsansvarlig for en lejers fald på gangareal

Grundejer – med pligt til snerydning og glatførebekæmpelse – blev ikke erstatningsansvarlig for en lejers fald på gangareal.

En ældre dame A faldt den 18. januar 2014 omkring kl. 14.30 på et gangareal ud for sin bolig. Hun forklarede i retten, at hun lørdag den 18. januar 2014 havde hun været til begravelse kl. 12.00. Hun blev kørt af veninden Bente, og de kørte hjem fra højtideligheden ca. kl. 14.30. Hun forklarede videre, at man kunne se sneen fyge hen over vejen ude fra markerne. Det var ganske meget sne. Det gjaldt både på vejen ud og hjem. Det var en dag med isslag. Efter A var sat af på bopælen, faldt A. Efterfølgende blev hun erklæret 35% invalid. Hun krævede i erstatning kr. 264.370,00.


Boligselskabet påstod frifindelse.

A ville have erstatning og nedlagde påstand om, at boligselskabet, B, som hun boede til leje hos, skulle anerkende at være erstatningsansvarlig for faldulykken.

Retten udtalte, at  efter bevisførelsen, herunder oplysninger fra Danmarks Meteorlogiske Institut, blev det lagt til grund, at der den 18. januar 2014 i området, hvor A’s bolig var beliggende, hele dagen var et vejr med frost, sporadisk nedbør i form af sne og middelvind varierende mellem frisk vind til hård kuling, og at der var kraftig snefygning. Endvidere udtalte retten, at med et så voldsomt vejr findes der ikke grundlag for at antage, at yderligere glatførebekæmpelse ville have haft virkning.

På denne baggrund fandtes boligselskabet B som grundejer i tilstrækkeligt omfang at have opfyldt sin pligt til snerydning og glatførebekæmpelse, da boligselskabet B om morgenen den 18. januar 2014 havde iværksat rydning og bekæmpelse af glatføre og grundet vejrforholdene genoptog rydningen og bekæmpelsen den 19. januar 2014. B havde derfor ikke handlet ansvarspådragende over for A.

Medarbejdere

Vi er altid villig til at blive dygtigere, så vi kan rådgive dig bedst muligt. Mød vores stærke team her.

Find kontor

Uanset om du bor i Herning, Billund, Esbjerg eller Holstebro, er vi dit lokale advokatkontor. j

Har du brug for hjælp?

Er du i tvivl om et af juraens mange forhold? Klik her, vi kan helt sikkert hjælpe dig godt videre.