Grøn omstilling via ny Grøn Pulje

ForsideErhvervGrøn omstilling via ny Grøn Pulje

Grøn omstilling via ny Grøn Pulje

Den 4. december 2019 sendte Energistyrelsen et udkast til lovforslag om ændring af Lov om fremme af vedvarende energi (VE-Loven) i høring.

Et af de foreslåede tiltag indebærer etableringen af en ny grøn pulje, der skal finansiere grønne tiltag i de kommuner, hvor VE-anlæg opstilles. Midlerne til den grønne pulje skal komme fra opstillere af landvindmøller, havvindmøller etableret uden for udbud, solcelleanlæg og vandkraftværker.

Forslaget differentierer mellem de omfattede VE-anlæg i forhold til hvilke beløb, der skal indbetales til den grønne pulje. Havvindmøller etableret uden for udbud forventes at skulle betale kr. 115.000 pr. MW, landvindmøller kr. 88.000 pr. MW, vandkraftværker kr. 67.000 pr. MW og solcelleanlæg kr. 30.000 pr. MW.

Kommunerne pålægges at allokere midlerne i den grønne pulje senest 3 år efter indbetaling, idet midlerne i modsat fald skal tilbagebetales til opstiller.

Det skal bemærkes, at Energistyrelsen har rettet henvendelse til Europa-Kommissionen med henblik på at få afklaret, hvorvidt en given tilbagebetaling til opstiller vil kunne sidestilles med en ulovlig statsstøtte, hvorfor der er taget forbehold herfor i lovforslaget.

Med forbehold for, at høringsfasen kan føre til ændringer, forventes lovforslaget fremsat i Folketinget i løbet af februar 2020. 

Medarbejdere

Vi er altid villig til at blive dygtigere, så vi kan rådgive dig bedst muligt. Mød vores stærke team her.

Find kontor

Uanset om du bor i Herning, Billund, Esbjerg eller Holstebro, er vi dit lokale advokatkontor. j

Har du brug for hjælp?

Er du i tvivl om et af juraens mange forhold? Klik her, vi kan helt sikkert hjælpe dig godt videre.