Forpagters konkurs kan koste dyrt, særligt hvis konkursboet indtræder i aftalen. Del II

ForsideErhvervForpagters konkurs kan koste dyrt, særligt hvis konkursboet indtræder i aftalen. Del II

I forbindelse med forpagtningsaftaler, f.eks. ved bortforpagtning af jord til juletræsproduktion, skal man som bortforpagter være opmærksom på, at forpagters konkurs kan få alvorlige økonomiske konsekvenser.

Hvis man som bortforpagter ønsker at sikre sig mod at blive efterladt med en stor udgift til oprydning og reetablering af et areal, der har været bortforpagtet til en forpagter, der er så uheldig at gå konkurs, er det nødvendigt, at man finder et alternativ til metoden, hvor udgiften til reetablering og oprydning forfalder til betaling, når forpagtningen ophører.

Man kan i den forbindelse enten vælge at lade udgiften opkræve løbende som et tillæg til den rene forpagtningsafgift, eller man kan vælge at opkræve udgiften som en form for depositum allerede ved forpagtningens begyndelse. Endelig kan man kræve, at der stilles f.eks. en bankgaranti for det aftalte beløb; men denne løsning er dog uforholdsmæssig omkostningstung.

Det vigtigste er, at man som bortforpagter sørger for at dække sig ind, så man ikke risikerer at blive et ufrivilligt offer for de særregler, der giver konkursboer mulighed for at høste frugten uden at indtræde fuldt ud i aftalens forpligtelser.

Medarbejdere

Vi er altid villig til at blive dygtigere, så vi kan rådgive dig bedst muligt. Mød vores stærke team her.

Find kontor

Uanset om du bor i Herning, Billund, Esbjerg eller Holstebro, er vi dit lokale advokatkontor. j

Har du brug for hjælp?

Er du i tvivl om et af juraens mange forhold? Klik her, vi kan helt sikkert hjælpe dig godt videre.