Forpagters konkurs kan koste dyrt, særligt hvis konkursboet indtræder i aftalen. Del I

ForsideErhvervForpagters konkurs kan koste dyrt, særligt hvis konkursboet indtræder i aftalen. Del I

I forbindelse med forpagtningsaftaler, f.eks. ved bortforpagtning af jord til juletræsproduktion, skal man som bortforpagter være opmærksom på, at forpagters konkurs kan få alvorlige økonomiske konsekvenser.

Bortforpagtning af jord til nyttetræsproduktion, herunder produktion af juletræer, har to særlige kendetegn, som adskiller en sådan forpagtning fra den mere almindelige bortforpagtning af agerjord til agerbrug.

For det første vil bortforpagtning til nyttetræsproduktion i sagens natur have en længere varighed. Juletræer bliver således typisk udplantet når planterne er ca. 3-4 år gamle, og herefter har træerne en væksttid på 8-10 år. Det er således ikke ualmindeligt, at bortforpagtninger af jord til juletræsproduktion har en forpagtningsperiode på 10 år.

For det andet efterlader produktion af juletræer mere markante spor i landskabet end konventionelt agerbrug, da juletræer som bekendt ikke rykkes op med rod; men fældes, og der vil således være behov for en reetablering af jorden bl.a. ved rodfræsning. Endvidere skal man være opmærksom på, at i det tilfælde, at et træ benyttes til pyntegrønt, vil træet typisk ikke blive fældet; men stå tilbage med afpillet stamme.

Skulle der nu ske det, at forpagter går konkurs, vil konkursboet i medfør af Konkurslovens § 56 have mulighed for at indtræde i forpagtningsaftalen. Dette betyder, at konkursboet påtager sig at betale de løbende ydelser, der følger af forpagtningsaftalen. Derimod betyder det ikke, at man som bortforpagter er sikker på, at konkursboet også vil forpligte sig til at afholde udgifter til reetablering af arealet, når forpagtningen ophører. Det skyldes, at konkursboet har muligheden for at opsige forpagtningsaftalen med en måneds varsel, og konkursboet kan således time en opsigelse, så forpagtningsaftalen ophører umiddelbart efter, at konkursboet har fældet træerne, hvorefter bortforpagterens krav på reetablering af arealet alene skal behandles som et såkaldt ”simpelt krav” efter konkurslovens § 97. Dette vil i praksis som oftest betyde, at bortforpagteren bliver spist af med en meget lav, eller slet ingen dividende til dækning af udgifterne til oprydning og reetablering af arealet.

Medarbejdere

Vi er altid villig til at blive dygtigere, så vi kan rådgive dig bedst muligt. Mød vores stærke team her.

Find kontor

Uanset om du bor i Herning, Billund, Esbjerg eller Holstebro, er vi dit lokale advokatkontor. j

Har du brug for hjælp?

Er du i tvivl om et af juraens mange forhold? Klik her, vi kan helt sikkert hjælpe dig godt videre.