Er ejeren af en vaskehal ansvarlig for en faldulykke umiddelbart uden for porten til vaskehallen som følge af, at der var isglat på stedet?

Skrevet af Amanda Vium
ForsideErhvervEr ejeren af en vaskehal ansvarlig for en faldulykke umiddelbart uden for porten til vaskehallen som følge af, at der var isglat på stedet?

Der har været anlagt retssag herom.

Sagen drejer sig om, hvorvidt ejeren af en vaskehal N ApS er ansvarlig for en faldulykke, som en bilist A var udsat for i februar måned 2018 i forbindelse med vask af en bil i en vaskehal tilhørende N ApS.

Sagen var kort fortalt således, at A havde kørt sin bil ind i en vaskehal, og da A var på vej ud, faldt hun umiddelbart uden for porten til vaskehallen som følge af, der var isglat på stedet. Som følge af faldet brækkede A anklen. A ville have erstatning, men det nægtede ejeren af vaskehallen N ApS.

Da det ikke var muligt at få erstatning på frivillig måde, anlagde A sag ved domstolene med påstand om, at det selskab, der ejede vaskehallen, N ApS, skulle anerkende at have handlet ansvarspådragende og som følge heraf være erstatningsansvarlig for hendes tilskadekomst.

Parterne var enige om, at der var blevet saltet på pladsen uden for porten til vaskehallen om morgenen den pågældende dag.

Men parterne var ikke enige om, at der var strøet grus eller i øvrigt foretaget yderligere glatførebekæmpelse i løbet af dagen, inden A faldt omkring kl. 13.

Ejeren havde været klar over, at det var en svær opgave at bekæmpe den glatte overflade, der opstod, når biler efter vask kørte ud fra vaskehallen.

På grundlag af dette sagde Retten, at

henset til oplysningerne om vejrforholdene og oplysningerne om området umiddelbart foran porten til vaskehallen, havde N som følge af det vedvarende frostvejr og vaskehallens indretning haft en særlig anledning til at foretage yderligere glatførebekæmpelse i løbet af dagen. Da N havde undladt dette, havde N derved pådraget sig et erstatningsansvar for det uheld, der skete. A’s påstand blev herefter taget til følge”.

Konklusionen på ovenstående er, at det ikke er nok at salte i glatføre, der skal også gruses.

Medarbejdere

Vi er altid villig til at blive dygtigere, så vi kan rådgive dig bedst muligt. Mød vores stærke team her.

Find kontor

Uanset om du bor i Herning, Billund, Esbjerg eller Holstebro, er vi dit lokale advokatkontor. j

Har du brug for hjælp?

Er du i tvivl om et af juraens mange forhold? Klik her, vi kan helt sikkert hjælpe dig godt videre.