Bopælskrav og slægtsejendomme

Skrevet af Erik Jensen
ForsidePrivatBopælskrav og slægtsejendomme

Hvis du erhverver en slægtsejendom

Der kan gives tidsubegrænset dispensation fra bopælspligten til en person, hvis personen inden for slægten erhverver en landbrugsejendom med beboelse, der har været i slægtens eje i mindst 3 generationer eller mindst 75 år.

Det er en betingelse, at slægten har ejet landbrugsejendommen i dens helhed. Ved erhvervelse vil det blive påset, om ejendommen har været suppleret væsentligt med jordareal.

Det er en betingelse, at erhverver er en legal arving. Legale arvingers ægtefæller kan således ikke forvente denne form for dispensation fra bopælspligten.

Det er en betingelse, at landbrugsejendommen har været i slægtens eje i mindst 3 generationer eller i mindst 75 år. Ved vurdering af kriteriet 3 generationer, vil der blive lagt vægt på, at ejertiden ligeledes nærmer sig 75 år, idet en generations ejertid vurderes til normalt at ligge på omkring 25 år.

Skøder eller anden form for dokumentation for slægtens ejerskab og slægtsforholdet skal indsendes.

Ved afgørelsen lægges der vægt på den familiære tilknytning, der er til ejendommens stuehus. Det betyder, at denne form for dispensation kun gives til landbrugsejendomme med beboelsesbygning, og ikke til landbrugsejendomme uden beboelse.

Dispensationen er personlig, og det betyder, at der skal søges en ny dispensation, hver gang ejendommen handles inden for familien.

Man skal være opmærksom på, at der indtræder en bopælspligt, hvis du supplerer ejendommen, også selvom der er givet en tidsubegrænset dispensation fra bopælspligten.

Hvis man erhverver en ny landbrugsejendom, skal bopælspligten opfyldes, selvom der er givet en tidsubegrænset dispensation fra bopælspligten på slægtsejendommen.

(Kilde: vejledning til landbrugsloven)

Medarbejdere

Vi er altid villig til at blive dygtigere, så vi kan rådgive dig bedst muligt. Mød vores stærke team her.

Find kontor

Uanset om du bor i Herning, Billund, Esbjerg eller Holstebro, er vi dit lokale advokatkontor. j

Har du brug for hjælp?

Er du i tvivl om et af juraens mange forhold? Klik her, vi kan helt sikkert hjælpe dig godt videre.