Børns erstatningsansvar

Skrevet af Jacob Carl
ForsidePrivatBørns erstatningsansvar

Børns erstatningsansvar

Lov nr. 363 af 13. maj 2009 indeholder en ganske lille lov, ren tekstmæssigt, men som kan have store konsekvenser for familien.

§ 1. Den, der har forældremyndighed over et hjemmeboende barn, hæfter umiddelbart over for skadelidte for skader, som barnet er erstatningsansvarlig for efter den almindelige erstatningsregel, med indtil 7.500 kr. for hver skadegørende handling eller undladelse.

Stk. 2. Er der fælles forældremyndighed, hæfter de, der har forældremyndigheden, solidarisk for det i stk. 1 nævnte beløb.

Det betyder, at barnet skal være ifaldet et ansvar efter de almindelige erstatningsregler.

Disse opdeles i det hændelige uheld, det simpelt uagtsomme uheld, det groft uagtsomme og det forsætlige.

Det hændelige og simpelt uagtsomme uheld udløser normalt ikke et ansvar.

Det er først, når vi kommer i det groft uagtsomme og det forsætlige, at børnene risikerer at komme i klemme. Og kommer de det, så hæfter forældrene altså solidarisk for de første 7.500,- kr. af skaden.

Det gælder, selv om forælderene er uden skyld og slet ikke var vidende om, at skaden er sket.

Er forældrene skilt og ikke bor sammen, så hæfter de stadig solidarisk, hvis der er fælles forældremyndighed.

I disse digitale tider, hvor børnene får udleveret tablet og pc til brug i skolen, er værdierne store nok til, at det hurtigt kan blive dyrt.

Lille Ida bliver sur på veninden og tager hendes IPad og kaster den hen til Peter, fordi hun tror, han griber den. Det gør Peter ikke, og skaden må anses som groft uagtsom.

Hvis Ida i stedet bliver så sur, at hun kaster venindens IPad på gulvet, så er skaden forsætlig.

I begge tilfælde må vi forvente, at regningen kommer.

Loven fastlægger, at børn, der laver skader, selv skal dække de første 7.500,- kr. af skaden.

Er Ida sur, så hun først kaster en IPad til Peter og dernæst en anden på gulvet, så er det 2 skader og 2 gange 7.500,- kr.

Tjek din forsikringspolice og find ud af, om dit barn er dækket og særligt, hvornår der ikke er dækning.

Medarbejdere

Vi er altid villig til at blive dygtigere, så vi kan rådgive dig bedst muligt. Mød vores stærke team her.

Find kontor

Uanset om du bor i Herning, Billund, Esbjerg eller Holstebro, er vi dit lokale advokatkontor. j

Har du brug for hjælp?

Er du i tvivl om et af juraens mange forhold? Klik her, vi kan helt sikkert hjælpe dig godt videre.