Ændring i lejeloven pr. 1. juli 2020

ForsideErhvervÆndring i lejeloven pr. 1. juli 2020

Forbud mod tilbud om betaling til lejere for fraflytning

Den 1. juli 2020 skete der en væsentlig ændring, som udlejer fremadrettet skal være opmærksom på, da der er kommet en helt ny bestemmelse i lejelovens § 6a.

Med denne nye bestemmelse må en udlejer ikke længere fra 1. juli 2020 tilbyde lejeren betaling eller anden form for ydelse med det formål, at få lejeren til at fraflytte lejeforholdet.

Det er således både betaling af ”rede penge” og enhver ”anden form for ydelse” end betaling, der er omfattet af bestemmelsen. Sidstnævnte kan f.eks. være, at lejer ikke skal betale for istandsættelse ved fraflytning.

Det vil fortsat være lovligt for lejeren at opfordre udlejeren til at yde kompensation for at fraflytte samt at modtage en sådan kompensation. Det vil ikke være ulovligt at vejlede lejeren om indholdet af bestemmelsen, hvis det ikke sker på et så konkret grundlag, at det må anses som mere end en opfordring til at gøre tilbud. Dog skal udlejer være yderst varsom hermed. Ligeledes vil det ikke være ulovligt at indgå i forhandlinger om en endelig fraflytningsaftale, når lejer selv har startet med at opfordre udlejer til at yde en kompensation.

Bestemmelsen omfatter ikke situationer, hvor udlejer har opsagt lejeren, og lejeren har gjort indsigelse, således at der allerede er en tvist om, hvorvidt lejemålet retmæssigt er opsagt. Som led i løsningen af en sådan tvist, kan lejeren som en del af et forlig tilbydes penge for at fraflytte.

Virkningen af et af udlejer ulovligt fremsat tilbud:

Lejeren, som har accepteret et ulovligt tilbud, og som er fraflyttet, kan efterfølgende kræve sig indsat i lejeforholdet igen uden at skulle tilbagebetale den betaling eller ydelse, som er modtaget fra udlejeren. Lejeren vil kunne kræve sig genindsat i lejemålet, medmindre retten er forældet, mistet ved passivitet eller fortrænges af en anden rettighed. Såfremt boligen ikke længere eksisterer på det tidspunkt, hvor lejeren kræver sig genindsat, eller retten hertil er fortrængt af en anden rettighed, vil lejeren alene kunne kræve erstatning.

Overtrædelse af bestemmelsen straffes derudover som udgangspunkt med bøde eller fængsel indtil fire måneder.

 

Medarbejdere

Vi er altid villig til at blive dygtigere, så vi kan rådgive dig bedst muligt. Mød vores stærke team her.

Find kontor

Uanset om du bor i Herning, Billund, Esbjerg eller Holstebro, er vi dit lokale advokatkontor. j

Har du brug for hjælp?

Er du i tvivl om et af juraens mange forhold? Klik her, vi kan helt sikkert hjælpe dig godt videre.