Ændring af værditabsordning for vedvarende energianlæg

ForsideErhvervÆndring af værditabsordning for vedvarende energianlæg

Ændring af værditabsordning for vedvarende energianlæg

Den 4. december 2019 sendte Energistyrelsen et udkast til lovforslag om ændring af Lov om fremme af vedvarende energi (VE-Loven) i høring.

Et af de foreslåede tiltag indebærer en ændring af værditabsordningen, hvorefter opstillere af ikke-støttede solcelleanlæg, bølgekraftanlæg og vandkraftværker, der vinder ret til pristillæg i et teknologineutralt udbud, fremadrettet vil være omfattet af værditabsordningen, således at sådanne opstillere vil skulle betale for de værditab, som opstillingen medfører for beboelsesejendomme.

Solcelleanlæg forventes at blive omfattet af værditabsordningen, uanset sådanne anlæg har vundet ret til pristillæg i et teknologineutralt udbud eller ej.

Tidspunktet for taksationsmyndighedens vurdering af et givent værditab vil i henhold til udkastet først skulle finde sted, når det pågældende anlæg er opført og har produceret den første kWh.

Formålet med ændringen af tidspunktet for vurderingen er dels at sikre et bedre grundlag for at bedømme de faktiske ændringer i landskabet nær beboelsesejendomme og dermed sikre en mere kvalificeret vurdering af et eventuelt værditab, samt at sikre, at værditabsvurderinger alene gennemføres i forbindelse med projekter, hvor det påtænkte anlæg rent faktisk opføres.

Med forbehold for, at høringsfasen kan føre til ændringer, forventes lovforslaget fremsat i Folketinget i løbet af februar 2020.  

Medarbejdere

Vi er altid villig til at blive dygtigere, så vi kan rådgive dig bedst muligt. Mød vores stærke team her.

Find kontor

Uanset om du bor i Herning, Billund, Esbjerg eller Holstebro, er vi dit lokale advokatkontor. j

Har du brug for hjælp?

Er du i tvivl om et af juraens mange forhold? Klik her, vi kan helt sikkert hjælpe dig godt videre.