A, 10. udgave – ny typeformular som du som udlejer SKAL benytte ved udlejning af beboelseslejemål

ForsideErhvervA, 10. udgave – ny typeformular som du som udlejer SKAL benytte ved udlejning af beboelseslejemål

Den nye lejelov trådte i kraft den 1/7 2022. Der har været en overgangsperiode fra lovens ikrafttræden og indtil 31/12 2022, hvor du som udlejer både måtte benytte A, 9. udgave og A, 10. udgave.

Fra 1. januar 2023 må A, 10. udgave alene anvendes som standardformular i beboelseslejemål.

TYPEFORMULAR A, 10. UDGAVE 

Den 1/7 2022 fik næsten alle bestemmelser i lejeloven nye paragrafnumre. Dermed var det tillige nødvendigt med en ny typeformular til indgåelse af lejeaftaler for beboelseslejemål.

De ændringer, der er foretaget i den nye typeformular, er mest konsekvensændringer som følge af nye paragrafhenvisninger, men der er dog kommet nye tiltag i den nye A, 10. udgave, som f.eks.  at det nu er muligt at skrive parternes mailadresser ind i § 1, ligesom der i § 3 indføres en ”advarsel” om, at der skal være hjemmel i loven til at opkræve beløb ud over lejen, hvis udlejer anfører, at der opkræves sådanne beløb. (hvilket tillige var gældende før jf. retspraksis) I § 11 kan man nu blandt andet ved afkrydsning angive, om lejemålet er omfattet af reglerne om fri lejefastsættelse, eller om der er aftalt nettoprisindeksering.

 

GYLDIGHED OG BORTFALD

Resultatet af at bruge en forkert autoriseret typeformular kan være meget indgribende for udlejer, idet bestemmelser i lejekontrakten, der pålægger lejer flere forpligtelser eller giver lejer færre rettigheder end lejelovgivningen, bliver ugyldige og bortfalder.

Medarbejdere

Vi er altid villig til at blive dygtigere, så vi kan rådgive dig bedst muligt. Mød vores stærke team her.

Find kontor

Uanset om du bor i Herning, Billund, Esbjerg eller Holstebro, er vi dit lokale advokatkontor. j

Har du brug for hjælp?

Er du i tvivl om et af juraens mange forhold? Klik her, vi kan helt sikkert hjælpe dig godt videre.